Mgr. Zdeněk Kohout

Estetická výchova – hudební

Mgr. Zdeněk Kohout Narodil jsem se v Českých Budějovicích. Jsem absolventem Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích, obor matematika–tělesná výchova. Celou mou pedagogickou praxi mě vede myšlenka, že jsem byl také žák a student, který prožívá věkové i každodenní problémy. Učitel je psycholog, který by měl v těchto situacích zastávat profesionální přístup se snahou o řešení, nikoliv o prohlubování problému. Rád se setkávám s absolventy, které jsem učil.

Ve volných chvílích samozřejmě rád sportuji (cyklistika, tenis, plavání, lyžování, lední hokej – to jsou mé nejoblíbenější sporty).

Od gymnaziálních studií máme kapelu (big beat Sharpers), dodnes aktivní. Krom toho hraji na svatbách, narozeninách či večírcích repertoár Beatles, Olympic, Lucie, A. Brichta apod. – prostě nejraději rock od 60. let.