Mgr. Zdeňka Pytlová

Občanský a společenskovědní základ / Tělesná výchova / Výchova k občanství / Výchova ke zdraví / Základy společenských věd

Mgr. Zdena Pytlová Jsem absolventkou FTVS UK Praha. Na ČRG vyučuji od roku 1994. Organizuji zde veškeré sportovní aktivity, např. kurzy vodácké, cyklistické a lyžařské, volejbalové a basketbalové turnaje atd. Sama jsem po celý život aktivním sportovcem.