PaedDr. Ondřej Švejda

Matematika

PaedDr. Ondřej Švejda

Vystudoval jsem matematiku a fyziku na PF v Českých Budějovicích.

Na Českém reálném gymnáziu působím od roku 1994.

V současné době vyučuji matematiku, jsem zástupce ředitele pro provoz školy a zajišťuji správu budovy a technické zázemí školy. I proto se mnou studenti setkávají nejen při výuce, ale i při jiných aktivitách, když mají nějaký problém se šatnou, s klíči, nevědí, co se právě vyučuje v jejich třídě, kde se nalézají jejich spolužáci, který kolega je právě vyučuje, proč nefunguje interaktivní tabule apod.

Mezi mé koníčky a záliby patří můj dům a zahrada, ze sportovních aktivit rád jezdím na kole.

Kromě vyučování na ČRG jsem byl zvolen zastupitelem města Rudolfov a v současné době vykonávám funkci místostarosty města.

Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti, syn studuje na ČVUT v Praze a dcera je absolventkou pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích a rovněž vyučuje na gymnáziu v Českých Budějovicích.