Projekty 1995-2011

2008

Projekt Modernizace Českého reálného gymnázia s.r.o.

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Jan Flaška, Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Ondřej Švejda

Projekt řešil problém nedostatečného vybavení školy k výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodních věd, matematiky, dějepisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy. Vytvořil zázemí pro volnočasové aktivity studentů (knihovna, školní dvůr). Proběhla rekonstrukce sociálního zázemí dle norem EU, vše s ohledem na žáky s tělesným postižením.

Výsledky realizace projektu zahrnují:

  • vybavení jazykové laboratoře,
  • vybavení učebny výtvarné výchovy,
  • vybudování odborné multifunkční učebny přírodních věd,
  • vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou a dalšími pomůckami,
  • nákup učebních pomůcek pro všechny vyučované předměty
  • vybudování a vybavení odborné knihovny,
  • vytvoření odpočinkové zóny pro studenty na dvoře areálu budovy školy,
  • rekonstrukce hygienických zařízení a stavební úpravy související s vybavením odborných učeben.

2006

Projekt Dějepisný a regionálně zeměpisný katalog Evropy

Autoři: Václav Kabíček a Jiří Řehounek.

Řešitelský tým: Jan Flaška, Ludmila Kadlecová, Václav Kabíček a Jiří Řehounek.

V rámci projektu ČRG s.r.o. zlepšilo svou technickou vybavenost. Při přípravě na výuku i ve výuce samotné se díky projektu začal využívat např. nový dataprojektor, dva přenosné počítače, digitální fotoaparát apod. Hlavním přínosem projektu bylo zatraktivnění výuky častějším využíváním obrazových informací.

Dějepisná část je členěna podle historických období a jejím editorem je Václav Kabíček. Jiří Řehounek edituje část regionálně zeměpisnou, která je rozdělena podle jednotlivých evropských států.Při tvorbě tohoto elektronického katalogu využili autoři projektu především svých fotografických archivů. Fotografie poskytli také pedagogové a studenti našeho gymnázia.

Demoverze katalogu byla dostupná online, katalog na DVD si pedagogové objednávali na adrese školy, cena pokrývala pouze náklady na poštovné a DVD-R. V současnosti je již katalog zastaralý a není k dispozici.


Projekt Multimediální výuka fyziky v nižším stupni gymnázia

Autoři: Soňa Hřídelová, Ondřej Švejda

Řešitelský tým: Jan Flaška, Soňa Hřídelová, Ludmila Kadlecová, Ondřej Švejda


Projekt: Nové vyučovací metody v matematice nižšího gymnázia

Autor: Soňa Hřídelová

Řešitelský tým: Soňa Hřídelová, Ludmila Kadlecová


2003

Projekt: Z dějin filosofického myšlení – učebnice

Autor: Vladimír Křešnička

Řešitelský tým: Vladimír Křešnička, Ludmila Kadlecová


1995

Projekt: Počátky české literatury – učebnice

Autor: Vladimír Křešnička

Řešitelský tým: Vladimír Křešnička, Ludmila Kadlecová