Projekty 2012-2017

2017

Projekt Obnova, modernizace a dovybavení ICT

Termín realizace: 3.7. 2015 – 20.12.2017

Hlavní manažer projektu: RNDr.Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Jan Flaška, Petr Němec, Ondřej Švejda, Monika Bavorová, Irena Vlková, Gabriela Tomrlová

V rámci tohoto projektu:

  1. se nám podařilo obnovit digitální jazykovou učebnu, pořídit mobilní notebookovou učebnu, pořídit tablety. Toto vybavení bude využito k využití digitálních technologií jak při výuce jazyků, tak i při výuce přírodovědných předmětů.
  2. jsme školu vybavili zařízením pro rozšíření bezbariérovosti budovy z přízemí na všechny ostatní prostory v budově.
  3. jsme pořídili vybavení k zajištění konektivity dle potřebných standardů a rozšířili jsme pevnou síť školy o jednu učebnu.
  4. jsme upravili zeleň v areálu školy výsadbou čtyř javorů.

2015

Loga ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt „Zkvalitnění výuky cizích jazyků, rozvoj čtenářtví“

Termín realizace 28. 8. 2015–11. 12. 2015

Hlavní manažer projektu: Ludmila Kadlecová
Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Monika Bavorová, Eva Polenská, Klára
Svobodová, Hana Novotná, Martina Štěpánková

V rámci tohoto projektu vybavujeme školní knihovnu minimálně třemi sty knihami v tištěné podobě, které budou žákům školy k dispozici v průběhu studia k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti a současně pro přípravu na maturitní zkoušku z českého jazyka .

1. Zahájili jsme ověřování čtenářských dílen ve výuce. Žáci ve třídě prima pracují s texty Pavla Šruta, tvoří pracovní listy a zapojují se do dramatizace.
2. Žáci ČRG s.r.o. se zúčastní od 5. 10. 2015 jazykového kurzu v Salzburgu
3. Žáci ČRG s.r.o. se zúčastní od 8. 11. 2015 jazykového kurzu ve Velké Británii


2014–2015

Loga EU a ROP Jihozápad

Projekt Modernizace učebny IVT, 
mobilní notebookové učebny a vybudování jazykové učebny

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Irena Vlková, Jan Flaška

Tento projekt si vytýčil tři hlavní úkoly:

1. Zkvalitnění výuky cizích jazyků

2. Vybudování multimediální učebny IVT

3. Využití ICT ve výuce všech předmětů formou mobilní notebookové učebny

Projekt se zaměřil na zkvalitnění výuky cizích jazyků vybudováním nové digitální jazykové laboratoře – s nejmodernějším digitálním systémem SmartClass+ kanadské společnosti Robotel. K výuce jsou využívány moderní počítače, kvalitní sluchátka a špičkový software pro komunikaci vyučujícího a studentů SmartClass+, jehož součástí jsou digitální nástroje ke sledování práce studenta, propojování studentů do dvojic i do skupin, chatovací nástroje, prezentační nástroje, nástroje pro živé nahrávání, které v jednom okamžiku změní studentský přístroj v nahrávací zařízení. Všechny materiály jsou okamžitě a bezpečně uloženy v digitální úschovně systému. Digitální systém umožňuje výrazné zkvalitnění konverzace žáků, kterou monitoruje učitel. Učitel může žákům do konverzace vstupovat a korigovat ji. Platforma učebny nabízí řadu cvičení, která vyhodnotí odpovědi žáků automaticky. Nové možnosti jsou i v oblasti hodnocení žáků. Systém Robotel SmartClass+ současně umožňuje další inovace, na základě kterých je učebna připravena plnit funkci multifunkční jazykové učebny.

Multimediální učebna IVT je vybavena nejmodernějšími počítači s multidotykovými monitory a v kombinaci s interaktivní tabulí umožňuje výrazné zefektivnění výuky IVT.

Mobilní notebooková učebna je soubor výkonných ultrabooků, které mohou využívat všichni učitelé při výuce libovolného předmětu. Vzhledem k tomu, že ve všech třídách jsme vybaveni interaktivními tabulemi a připojením k internetu, mají učitelé i žáci pro zařazení ICT do výuky ideální podmínky.

Projekt bude průběžně prezentován při dnech otevřených dveří.


2013–2014

Loga EU a ROP Jihozápad

Projekt Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Kateřina Boháčová, Lenka Filipová

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky biologie, chemie a fyziky v osmiletém i čtyřletém studiu gymnázia. Ke zkvalitnění výuky došlo nákupem výukových sad připojených k mechanicky odolným laboratorním notebookům vhodných pro záznam měření v terénu s analytickým a podpůrným softwarem (Pasco). Žáci na nich mohou zpracovávat a vyhodnocovat zadávané úlohy. Učitelské sady jsou navíc propojeny se stávajícími interaktivními tabulemi, aby mohli výsledky vyučující znázorňovat na této tabuli.

Součástí projektu byl i nákup vybavení, které umožní sady plně využít v terénu při cvičeních a experimentech. Cílem projektu bylo zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

Prezentace Projektu bude zajištěna průběžně během celého školního roku. Řešitelský tým učitelů bude pořádat v mimoškolní době setkání žáků gymnázia, kteří mají zájem o přírodovědné předměty. Žákům budou předváděny motivační experimenty se zakoupenými sadami pomůcek.

Na tato přírodovědná odpoledne budou přizváni i žáci základních škol a studenti Partnera projektu.


2013

Projekt Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: Ludmila Kadlecová, Petr Syrovátka, Kateřina Boháčová, Lenka Filipová

Projekt byl v roce 2013 ve fázi přípravy. Realizace 2014-2015.


2012

Loga ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt Inovace  ICT

Projekt Inovace ICT byl k datu 9. 2. 2014 ukončen.

Hlavní manažer a autor projektu: Ludmila Kadlecová

Řešitelský tým: L. Kadlecová, J. Flaška, P. Syrovátka, učitelé ČRG s. r. o., kteří vytvořili 424 DUMů (digitálních učebních materiálů)

Cíle projektového záměru se podařilo během dvou let splnit.

  1. Zakoupili jsme vybavení pro výuku fyziky, biologie a chemie (Pasco), laboratorní notebooky, digitální kameru pro vytváření audiovizuálních záznamů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Vybavili jsme se novým serverem a učitelé získali nové notebooky pro práci s ICT ve vyučovacích hodinách.
  2. Vybavili jsme dvě jazykové učebny interaktivními tabulemi a proškolili učitele v nových trendech výuky cizích jazyků.
  3. Na základě absolvovaných kurzů jsme zefektivnili výuku finanční gramotnosti a vybavili školu hrami Finanční svoboda, které využíváme při projektových dnech.

15 učitelů ČRG s. r. o. vytvořilo 424 digitálních učebních materiálů napříč všemi předměty. DUMy jsou k průběžnému využití pro všechny učitele i žáky umístěny na www stránkách školy a jsou k dispozici i mimo školu.

Plakát Výzva EU: Peníze středním školám