Prospěchové stipendium

Od školního roku 2012/2013 ČRG s.r.o. mění pravidla prospěchového stipendia.

Prospěchové stipendium od školního roku 2012/2013 a dále budou pobírat všichni studenti vyššího stupně gymnázia podle těchto pravidel:

  • Průměrný prospěch 1,00 sleva na školném 50%
  • Průměrný prospěch 1,01–1,30 sleva na školném 30%
  • Průměrný prospěch 1,31–1,50 sleva na školném 20%
  • Průměrný prospěch 1,51–1,70 sleva na školném 10%

Průměrný prospěch se spočítá jako aritmetický průměr hodnocení na pololetním a závěrečném vysvědčení.