Školné

Školné pro školní rok 2019/2020

Prima, sekunda / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2019 3500 Kč
Do 31. 10. 2019 3500 Kč
Do 31. 1. 2020 3500 Kč
Do 31. 3. 2020 3500 Kč
Tercie, kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň
Do 31. 8. 2019 3000 Kč
Do 31. 10. 2019 3000 Kč
Do 31. 1. 2020 3000 Kč
Do 31. 3. 2020 3000 Kč

1. ročník, kvinta / čtyřleté a osmileté gymnázium – vyšší stupeň

Do 31. 8. 2019 5000 Kč
Do 31. 10. 2019 5000 Kč
Do 31. 1. 2020 5000 Kč
Do 31. 3. 2020 5000 Kč

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, sexta, septima, oktáva / čtyřleté a osmileté gymnázium – vyšší stupeň

Do 31. 8. 2019 4500 Kč
Do 31. 10. 2019 4500 Kč
Do 31. 1. 2020 4500 Kč
Do 31. 3. 2020 4500 Kč
Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí. Po dobu studia se platí školné ve stálé výši.