Přírodní vědy prakticky

Ve výuce přírodních věd využíváme moderních pomůcek – mikroskopů, iPadů nebo komplexního měřícího systému Pasco.