Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete stáhnout zde. Přihlášky jsou ve formátu PDF, který lze upravovat v programu Adobe Reader nebo přímo v prohlížeči (v obou případech je nutné vyplněnou přihlášku uložit).

V přihláškách je možnost zapsat dvě školy, máme proto pro vás jak verzi, kde je naše škola zapsána na prvním místě, tak verzi, kde je na druhém, a to pro oba běhy gymnázia, čtyřletý i osmiletý.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro studium na ČRG s. r. o. potřeba.

Přihláška pro studium na čtyřletém gymnáziu

– ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: Prihlaska_CRG_2018_ctyrlete_prvni.pdf
– ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: Prihlaska_CRG_2018_ctyrlete_druha.pdf.

Přihláška pro studium na osmiletém gymnáziu

– ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: Prihlaska_CRG_2018_osmilete_prvni.pdf
– ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: Prihlaska_CRG_2018_osmilete_druha.pdf

___

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 
na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

Výsledky příjímacího řízení 2019 do primy 8–letého gymnázia 79-41-K/81

Uchazeči přijatí

Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek a smlouvy o studiu.

Po této lhůtě bude toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

číslo uchazeče součet bodů
811 151
836 147
808 145
809 143
817 139
807 138
815 135
831 135
802 133
832 127
821 126
806 125
818 124
819 124
804 122
813 118
827 118
801 113
820 112
826 112
805 111
824 109
825 109
816 108
812 107
814 105
823 105
833 101
834 98
835 97
830 89
803 72
Nepřijatí uchazeči
číslo uchazeče součet bodů
828 67
822 58
838 58
829 46
837 42
810 18
___

Výsledky příjímacího řízení 2019 do 1. ročníku 4–letého gymnázia 79-41-K/41

Uchazeči přijatí

Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek a smlouvy o studiu.

Po této lhůtě bude toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

číslo součet
411 138
412 138
419 137
405 130
406 128
420 120
409 116
403 109
410 100
402 90
413 87
414 80
408 77
401 75
417 75
404 72
418 65
421 64
407 61
Nepřijatí uchazeči
číslo součet
415 59
416 59
___

Přijímací řízení na ČRG s. r. o. se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Přijímací řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb.

  1. České reálné gymnázium s. r. o. bude pro školní rok 2019/2020 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 25 žáky.
  2. Přihlášky ke studiu žáci podávají do 1.3.2019 na předepsaných tiskopisech.
  3. Termíny jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanovilo ve školním roce 2018/2019 takto:
    Čtyřleté studium
    1. termín: pátek 12. dubna 2019
    2. termín: pondělí 15. dubna 2019Osmileté studium1. termín: úterý 16. dubna 2019
    2. termín: středa 17. dubna 2019
    .
  4. Hodnocení výsledků přijímacího řízení zahrnuje
    1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky min. 60 %
    2. hodnocení z předchozího vzdělávání
    3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazečů
    4. pořadí uchazečů určuje součet bodů a+b+c od nejvyššího součtu
  5. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce uchazeč obdrží do 20. 3. 2019.
  6. Hodnocení výsledků pro 4-leté studium 79-41-K/41
    • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
    • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
    • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 60. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení poletí i na konci roku v 8. třídě a v poletí 9. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítají 3 body. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítají 6 body
    • maximum bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti je 6 bodů
    • pro přijetí na ČRG s. r. o. je třeba mít minimálně 60 bodů
  7. Hodnocení výsledků pro 8-leté studium 79-41-K/81
    • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
    • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
    • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 66. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení v pololetí i na konci roku ve 4. třídě a v poletí 5. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítá 10 bodů. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítá 20 bodů
    • pro přijetí na ČRG s. r. o. je třeba mít minimálně 70 bodů
  8. 29. dubna budou na tomto místě zveřejněny výsledky
  9. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč nebo zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu ČRG s. r. o. odevzdáním zápisového lístku a smlouvy o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ČRG s. r. o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
  10. Pokud budou po 1.kole přijímacího řízení na ČRG s. r. o. volná místa pro studium ve školním roce 2019/2020, bude vyhlášeno 2. kolo.

RNDr. Alois Bohůnek
ředitel ČRG s. r. o.