Základní informace o ČRG s. r. o.

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Studenti se mohou zapojit do široké mimoškolní činnosti v oblasti estetické výchovy, tělesné výchovy (lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklokurzy, školní sportovní soutěže aj.), ale ve vzdělávací oblasti (odborné soutěže a olympiády). V konzultačních hodinách učitelů studenti mohou stále usilovat o zlepšení svých studijních výsledků.

Snahou školy je umožnit každému pocítit radost z úspěchu, který je podložen vlastním úsilím a poctivou prací.

Kapacita ČRG s.r.o. je zhruba 300 studentů, rozdělených do jednoho cyklu osmiletého a jednoho cyklu čtyřletého studia. Až do školního roku 2000–2001 probíhala výuka vždy ve dvou budovách, přes prázdniny 2001 se podařilo budovu na Pražské ulici rozšířit o přístavbu, díky níž se od školního roku 2001–2002 všichni studenti učí pod jedinou střechou, od roku 2004 je součástí školy i vlastní tělocvična.


Zřizovatel školy / Ředitelství

Statutární orgán ČRG s.r.o. – Jednatelé a společníci

RNDr. Alois Bohůnek a RNDr. Ludmila Kadlecová

Ředitel ČRG s.r.o.

RNDr. Alois Bohůnek

Manažer ČRG s.r.o.

RNDr. Ludmila Kadlecová


Kontaktní informace

Adresa

České reálné gymnázium, s.r.o.

Pražská 54a

370 04 České Budějovice

Telefon / fax / e-mail / web

tel.: +420 387 423 122

e-mail: crg@crg.cz

web: www.crg.cz

Bankovní spojení

Komerční banka České Budějovice

č. ú.: 84501231/0100

IČO

IČO: 490 60 317

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 3186, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Profil zadavatele

Odkaz na profil zadavetele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ceske-realne-gymnazium-s-r-o


Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Českého reálného gymnázia s.r.o. za školní rok 2017/2018 je k dispozici zde ve formátu PDF.